بسیج

 فعالیت بسیج روستا تمبو بالا به اوایل دهه هفتاد برمیگردد. ک به صورت تجمیعی متشکل از روستا های ۱۴ روستا – سیت – کرتزنی به مرکزیت پایگاه بسیج یادگار امام (ره) روستا تمبو تشکیل شد. و نزدیک به ۴۰۰نفر از اقشار مردم عضو بسیج بودند.

 

فهرست